#TwojeDaneTwojaSprawa

NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAMU

TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

O PROGRAMIE

https://www.uodo.gov.pl/pl/21/1194

 

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i w cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Program „Twoje Dane –Twoja Sprawa” skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym realizowanym na skalę ogólnopolską

.

Rocznie przystępuję do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno w szkołach, jak i w lokalnych społecznościach

.

Statystycznie, rocznie Program realizuje ponad 4000 nauczycieli oraz ponad 40000 uczniów. Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, który, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób można od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, debat, spotkań oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

 

ULOTKA INFORMACYJNA

 


 

KTO JEST ORGANIZATOREM?

Organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego jest  „Twoje Dane – Twoja Sprawa” Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  


 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU PROGRAMU

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM

„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA” 

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest uwrażliwianie nauczycieli oraz uczniów na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności. Program realizowany jest przez szkoły poprzez szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i wydarzenia tematyczne.

 

Jakie są korzyści dla uczniów?

⚫ wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi oraz sportowymi;

⚫ zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące skutecznej ochrony siebie;

⚫ aktywnie spędzają czas – uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i wielu innych działaniach.

 

Jakie są korzyści dla nauczycieli?

⚫ biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne;

⚫ zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty;

⚫ doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

 

Jakie są korzyści dla szkół?

⚫ umożliwia kadrze pedagogicznej podnoszenie swoich kwalifikacji;

⚫ promuje szkołę w środowisku lokalnym;

⚫ przyczynia się do podnoszenia świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM - ULOTKA