Aktualności

MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI


Celem konkursu była popularyzacja twórczości poetów wśród dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody i nawyków związanych z jej poszanowaniem, dbałość o kulturę żywego słowa, rozbudzanie wrażliwości artystyczno - literackiej dzieci, rozwijanie postawy twórczej u dzieci, zwrócenie uwagi w dobie komputerów i telewizji, na słowo pisane, integracja z uczniami innych szkół oraz wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów literackich.
Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszyscy uczestnicy konkursu byli świetnie przygotowani. Wykazali się oryginalnym doborem wierszy. Niejednokrotnie zaskakiwali wszystkich interpretacją tekstu i kulturą słowa.
W kategorii klas I –III zwyciężyła Anna Strzała ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy, miejsce drugie zajęły równorzędnie: Tatiana Karnkowska ze Szkoły Podstawowej w Złoczewie i Łukasz Graczyk ze Szkoły Podstawowej w Szynkielowie, a miejsce trzecie Alicja Mądraszek ze Szkoły Podstawowej w Wierzchlesie i Amelia Obiegła ze Szkoły Podstawowej w Osjakowie.
W kategorii klas IV –VI zwyciężyła Marika Macurek ze Szkoły Podstawowej w Szynkielowie, miejsce drugie zajęła Patrycja Janiak ze Szkoły Podstawowej w Rychłocicach, a miejsce trzecie Milena Turalczyk ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy i Otylia Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej w Złoczewie.
Nagrodę specjalną ufundował również Wójt Gminy Konopnica pan Grzegorz Turalczyk. Przekazał ją na ręce Kingi Załęckiej, ze Szkoły Podstawowej w Złoczewie, która swoją interpretacją wiersza „Na leśnej polanie” zachwyciła go.