Aktualności

NASZ PIERWSZY E-MAIL
NASZ PIERWSZY E-MAIL

 Opiekunem zespołu była pani Agnieszka Malinowska – Strzała. Każda z grup klasy czwartej uczestniczyła w 2 – godzinnych zajęciach dotyczących zakładania konta poczty internetowej. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego zakładania oraz obsługi konta i wysyłali swoje pierwsze e-maile. W ramach konkursu czwartoklasiści zastanawiali się nad korzyściami i zagrożeniami płynącymi z korzystania z poczty internetowej i wykonali prace plastyczne. Przeprowadzono również sondaż wśród osób dorosłych na ten temat, a wyniki przedstawiono w postaci prezentacji.

Jako podsumowanie działań uczniowie nagrali wspólnie zaśpiewaną piosenkę do ułożonych specjalnie na tę okazję słów, a wszystkie działania przesłano e- mailem do organizatora konkursu. Przed nami niecierpliwe oczekiwanie na wyniki konkursu.