Aktualności

RELIGIE BEZ TAJEMNIC
RELIGIE BEZ TAJEMNIC

Każda klasa odpowiedzialna była za przygotowanie prezentacji, która ukazywała tradycje, obrzędy oraz symbole charakterystyczne dla każdej z pięciu religii: chrześcijaństwa, judaizmu, buddyzmu, islamu i hinduizmu oraz makiety świątyni, w których się modlą. Ponadto prezentowane były stroje wyznawców danej wiary. Jedną z najprzyjemniejszych części finału była degustacja tradycyjnych świątecznych potraw, jakie są przygotowywane przez czcicieli danego wyznania.
Było to bardzo pouczające spotkanie, które uświadomiło nam jak ważną rolę w dziejach ludzkości pełniły i pełnią religie.