Aktualności

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!!!!
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!!!!

Wychowanie uczniów w poszanowaniu tradycji to jedno z najważniejszych zadań jakie stoi przed współczesną szkołą, a śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Z tego względu w miniony piątek w świetlicy szkolnej odbył się I Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek, do którego udziału zaprosiliśmy uczniów z terenu gminy Konopnica. Przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III i IV - VI szkół podstawowych. Kulturalno-religijny wydźwięk festiwalu przyniósł nam wszystkim wiele radości i pięknych doznań muzycznych. Wprowadził wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój i zachęcił do wspólnego śpiewania przy wigilijnym stole. Kolędowanie bowiem zbliża ludzi, buduje między nimi więź i daje uczucie bliskości.
Festiwal spotkał się z dużym zainteresowaniem, bo kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i miłością. Zarówno słowa jak i melodie dostarczają zarówno śpiewającym jak i słuchającym pozytywnych emocji i nastrajają optymistycznie.
Wszyscy uczestnicy tego pięknego wydarzenia otrzymali dyplomy za udział, a jury przyznało statuetki i wyróżnienia za najpiękniejsze wykonanie.
Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco:
- w kategorii klas I - III
miejsce I - Zuzanna Zemlik z SP w Konopnicy
miejsce II - Zuzanna Stepanovska z SP w
Szynkielowie
miejsce III - Aleksandra Janiak z SP w Rychłocicach.
Wyróżnienia otrzymały:
Aleksandra Kapica z SP w Konopnicy,
Weronika Bartczak z SP w Szynkielowie i Anna Łazińska z SP w Rychłocicach.
- w kategorii klas IV - VI
miejsce I - Maria Urzyńska z SP w Szynkielowie
miejsce II - Kalina Grondowa z SP w
Konopnicy
miejsce III - Patrycja Janiak z SP w Rychłocicach.
Wyróżnienia otrzymały:
Julia Gralińska z SP w Konopnicy,
Anna Kowalczyk z SP w Szynkielowie i Zuzanna Dondziak z SP w Rychłocicach.
Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy miłych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.