Aktualności

UWAGA!
UWAGA!

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U .z 2021 r. poz. 561) w terminie 29.03.2021 do 11.04. 2021 roku istnieje możliwość zorganizowania zajęć w oddziałach przedszkolnych w formie stacjonarnej .

Zajęcia zorganizowane będą na wniosek rodziców dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzic spełniający jedno z powyższych  kryteriów składa wniosek o uczestnictwo dziecka/dzieci

w zajęciach u Dyrektora Szkoły poprzez pocztę elektroniczną: sp.konopnica1@wp.pl .

Wniosek do pobrania.


 

DZIEL SIĘ UŚMIECHEM

W naszej szkole kontynuowany jest program profilaktyczny Polskiego Czerwonego Krzyża „Dziel się uśmiechem” w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Przygotowane i prowadzone są kolejne zajęcia, których celem jest przekazanie wiedzy na temat zębów i ich funkcji, higieny jamy ustnej, zasad mycia zębów, zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o zęby od najmłodszych lat i regularnego przestrzegania zasad czterech kroków dbania o zęby. 


 

więcej
I CO DALEJ?
I CO DALEJ?

Drodzy Ósmoklasiści

Jeśli jeszcze nie wiecie, która szkoła ponadpodstawowa będzie dla Was najlepsza, zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół z powiatu wieluńskiego. Poniżej zamieszczamy link. Warto zerknąć. Życzymy samych dobrych wyborów.

 

Absolwencie, wybierz szkołę ponadpodstawową w Powiecie Wieluńskim


 

PAMIĘTAMY!

Dziesięć lat temu, 3 lutego 2011 roku, Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. 

więcej
REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Szanowni Państwo

 

W zakładce Rekrutacja/Szkoła znajduje się lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.


 

POMAGAMY KUBIE
POMAGAMY KUBIE

Szanowni Państwo
Po raz kolejny pokazaliśmy wszyscy, że w trudnej sytuacji potrafimy działać razem. Miło nam poinformować, iż w zorganizowanej przez naszą szkołę zbiórce funduszy na rzecz „Pomoc dla Kuby” zebraliśmy 3338,95 zł. Fundusze zostały już przekazane rodzinie. Przeznaczono je na zakup nowego wózka inwalidzkiego i rehabilitację Kuby.
Jeszcze raz z całego serca dziękujemy Państwu za okazane serce i wsparcie finansowe. Przekazujemy również podziękowania kierowane przez Kubę i jego Rodziców.
 


 

DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ
DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ


DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ to święto państwowe ustanowione w 2020r, zapraszamy do naukowego świętowania!
Jako datę jego corocznych obchodów przyjęto dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Święto ma stanowić inspirację do tego, by iść w ślady wybitnych polskich badaczy i zainteresować nauką.
Ustanowienie tego święta jest uhonorowaniem wielkiego dorobku polskiej nauki. Na całym świecie znane są nazwiska wielu wybitnych polskich uczonych.
Współczesny świat nie wyglądałby tak, gdyby nie ich wielkie dokonania i odkrycia.
Zapraszamy do zapoznania się z osobą Mikołaja Kopernika, ciekawymi filmami, stronami oraz sprawdzenia swojej „kosmicznej” wiedzy.
DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ
 


 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Szanowni Państwo

 

W zakładce Rekrutacja/Szkoła znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

 


 

UWAGA!

NARESZCIE W SZKOLE!
NARESZCIE W SZKOLE!

W murach naszej szkoły wreszcie słychać dziecięcy śmiech. Cieszymy się z faktu, że uczniowie klas I - III wrócili do stacjonarnego nauczania. Miło patrzeć na roześmiane buzie uczniów i radować się z ich zapału do nauki. Miejmy nadzieję, że niebawem w budynku szkolnym zagoszczą ich starsi koledzy i koleżanki.

 

 

 


 

RAZEM NA ŚWIĘTA


"Razem na Święta” to akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej mająca na celu niesienie pomocy innym. W tym roku do akcji przystąpiła także nasza szkoła. Uczniowie i nauczyciele wspólnie organizowali zbiórki darów dla potrzebujących, śpiewali kolędy, przygotowywali kartki z życzeniami oraz świąteczne upominki dla osób starszych i samotnych z najbliższej okolicy. Swoimi działaniami udowodnili, że pomagać można niezależnie od okoliczności, a ich zaangażowanie w akcję zostało uhonorowane pięknym dyplomem.
Dziękujemy za tak aktywny udział w akcji i dobro okazane drugiej osobie!


 

DOŁĄCZAMY DO KLUBU KUMPLA CARTOON NETWORK!
DOŁĄCZAMY DO KLUBU KUMPLA CARTOON NETWORK!

Klasa III wzięła udział w kampanii społecznej „Bądź kumplem, nie dokuczaj” organizowaną przez Cartoon Network i promującą ideę życzliwości oraz koleżeńskiej postawy, pokazując, że niezależnie od różnic każde dziecko zasługuje na szacunek i poczucie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. W ramach akcji uczniowie zrealizowali szereg działań, a za udział w akcji zostali nagrodzeni certyfikatem. Zachęcamy wszystkich uczniów i nie tylko, by zawsze być dla siebie życzliwym.


 

FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI


DRODZY UCZNIOWIE, RODZCE, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY !!!

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Konopnicy pragnie podziękować wszystkim za tak aktywne włączenie się do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej SZLACHETNA PACZKA.
Zrealizowaliśmy nasz cel – przygotowana została wspaniała paczka dla potrzebującej rodziny! JESTEŚCIE NIESAMOWICI!
To nie byłoby możliwe, gdyby nie Wasze zaangażowanie.
Dziękujemy Wam za to!
Po prostu razem tworzymy historię.
Jeszcze raz Wam dziękujemy!
 


 

więcej
IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!
 IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!  organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Zasięg. Ideą kampanii jest wspólne kultywowanie jednej z najpiękniejszych tradycji – pisania kartek świątecznych. Akcja ma zachęcić, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe. Zwraca też uwagę na to jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny i wspólne spędzanie czasu wolnego.

W ramach projektu uczniowie otrzymają przygotowane i przekazane przez Fundację kartki świąteczne, które wypełnią na lekcjach lub w domu wspólnie z rodzicami i wyślą do bliskich osób.