Aktualności

MISTRZOSTWA POWIATU W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

23.09.2020 r. na stadionie sportowym w Konopnicy odbyła się Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2020/2021. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopnicy Michał Janik oraz Wójt Gminy Konopnica Grzegorz Turalczyk. Głównym organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa w Konopnicy. Konkurencją otwierającą tegoroczną rywalizację sportową były Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych w ramach „Igrzysk Dzieci”. W rywalizacji w ramach „Igrzysk Dzieci” startowali uczniowie z klas IV – VI.
24.09.2020 r. odbył się kolejny etap Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2020/2021. Tym razem były to „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”, w której udział wzięli uczniowie z klas VII – VIII.

więcej
WYWIADÓWKA
WYWIADÓWKA

Szanowni Rodzice
Dyrektor Szkoły informuje, iż w dniu 24.09.2020 r. odbędzie się wywiadówka.

Spotkania z rodzicami odbędą się w następujących godzinach:
Klasy I-III godz. 16.00
Klasy IV - VIII godz. 17.00
 

REKONSTRUKCJA BITWY WARSZAWSKIEJ

20 września w Parku Starowiejskim w Konopnicy odbyła się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą" połączona z piknikiem rodzinnym. Inscenizację zaprezentowała Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Widawy. Stronę polską w rekonstrukcji odtwarzali członkowie Stowarzyszenia Historycznego "Strzelcy Kaniowscy". Do Konopnicy przyjechali specjalnie z Łodzi i Sieradza.W organizację imprezy włączyła się również nasza szkoła.

więcej
SPRZĄTANIE ŚWIATA

W dniu 18 września uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w akcji "Sprzatanie świata".Nie jest nam obojętny los planety na której żyjemy wiemy nie od dziś! Corocznie bardzo aktywnie włączają się w realizację różnych akcji ekologicznych. W tym roku również. Kształtowanie świadomości ekologicznej jest bardzo ważnym elementem wychowania młodego pokolenia. 

więcej
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dnia 16 września 2020 r. na palcu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Konopnicy odbyła się po raz kolejny impreza plenerowa mająca na celu integracje dzieci oraz kultywowanie tradycji. W „Święcie pieczonego ziemniaka” wzięli udział uczniowie z klas I-III. Spotkanie obfitowało w zabawy, konkursy, ,,Festiwal baniek mydlanych”, w których ziemniaki stanowiły motyw przewodni. Uczestnicy sadzili i zbierali kartofelki, brali udział w wyścigu z ziemniakiem na łyżce.

więcej
PAINTBALLOWE ROZGRYWKI


Po wielomiesięcznej przerwie nadszedł czas na długo oczekiwaną integrację uczniów naszej szkoły. Sobotnie przedpołudnie, 12 września, chętni uczniowie spędzili na łonie natury podczas terenowych zmagań paintballowych na polu paintballowym w Osjakowie. W starciu wzięło udział 15 uczestników z klas VII i VIII oraz dwoje absolwentów naszej szkoły. 

więcej
LEKCJA BIOLOGII W TERENIE
LEKCJA BIOLOGII W TERENIE

W piątek 11 września uczniowie klasy siódmej uczestniczyli w nietypowej lekcji biologii.  Wraz z opiekunami wybrali się na rajd pieszy do rezerwatu "Hołda". Tam na ścieżce dydaktycznej mogli zapoznać się z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt występujących w rezerwacie, dowiedzieć się jakie są funkcje lasu, czy poznać znaczenie gospodarki łowieckiej. Poprawili również swoją kondycję fizyczną. Wycieczka zakończona została ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na stadionie w Konopnicy.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY


3 września, jak co roku zorganizowane zostały w naszej szkole obchody Dnia Patrona Szkoły - 72 Pułku Piechoty "Radom". Nieco inaczej jednak niż zwykle, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, w okrojonym gronie wspominaliśmy bohaterskich obrońców naszego kraju, którzy 81 lat temu oddali swoje życie za naszą wolność.
W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Konopnica - Pan Grzegorz Turalczyk, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Andrzej Kałuda, Sekretarz Gminy - Pan Mateusz Drab, Dyrektor Szkoły - Pan Michał Janik, Wicedyrektor - Pani Julita Zgondek, harcerze 15. Harcerskiej Drużyny Wielopoziomowej "Opór" oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej.


 

więcej
DOWOZY W DNIU 1 WRZEŚNIA

UWAGA!
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj. 1.09.2020 r. organizacja dowozu dzieci do szkoły w warunkach panującej epidemii SARS CoV-19 (w strefie czerwonej) będzie wyglądała następująco:
PRZYJAZDY:
7.45 – 8.00 Strobin – Konopnica
8.05 – 8.30 Konopnica – Sabinów – Anielin – Kolonia Strobin – Konopnica
8.35 – 8.55 Konopnica – Bębnów – Konopnica
8.00 – 8.35 Konopnica – Głuchów – Kamyk – Piaski – Konopnica
8.40 – 8.55 Konopnica – Wrońsko – Konopnica
ODJAZDY :
10.05 Konopnica – Głuchów – Kamyk – Piaski - Konopnica
10.40 Konopnica – Wrońsko- Konopnica
10.05 Konopnica - Sabinów – Anielin – Kolonia Strobin – Konopnica
10.40 Konopnica – Strobin – Konopnica
11.00 Konopnica – Bębnów - Konopnica 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

Szanowni Państwo

W załączniku umieszczamy KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2020/2021. Prosimy wypełnić ją i  jak najszybciej dostarczyć pani Grażynie Wrońskiej.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY


 

DOWOZY I ODWOZY

Szanowni Państwo

W poniższym załączniku umieszczamy godziny przyjazdu i odjazdu uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

 

DOWOZY


 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE
Informujemy, iż 1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny w trybie stacjonarnym.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w tym dniu nie odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.
W godz. 9.00 - 10.00 odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami poszczególnych klas.
Każda z klas przypisana jest do określonej sali:
Klasa I – sala nr17
Klasa II – sala nr 15
Klasa III – sala nr 13
Klasa IV – sala nr 3
Klasa V – sala nr 6
Klasa VI a – sala nr 5
Klasa VI b – sala nr 4
Klasa VII – sala nr 2
Klasa VIII – sala nr 39

 

WAŻNE:
Uczniowie wchodzą do budynku szkoły określonymi wejściami kierując się do wyznaczonej sali lekcyjnej:
• Wejście od ulicy Spółdzielczej – uczniowie dojeżdżający z klas IV – VIII
• Wejście od ulicy Szkolnej – uczniowie mieszkający w Konopnicy z klas IV – VIII
• Wejście boczne, od strony boiska trawiastego – uczniowie z klas I – III
Podczas pobytu w szkole należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
• zachowanie 1,5 metrowego dystansu odległości,
• zakrycie nosa i ust w częściach wspólnych: korytarze, łazienki.
• obowiązkowa dezynfekcja rąk,
• ograniczone przemieszczanie się po szkole,
• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.


Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego należy bezwzględnie skorzystać podczas wchodzenia do szkoły.
W spotkaniach klas I-VIII uczestniczyć mogą wyłącznie sami uczniowie.
W tym dniu wychowawcy przekażą najważniejsze informacje na temat organizacji roku szkolnego i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. Przekazane zostaną również podręczniki szkolne. Autobusy szkolne dowiozą uczniów do szkoły według harmonogramu dowozów i odwozów, który zostanie podany w najbliższym czasie.
W dniu 1 września uczniowie są zobowiązani do dostarczenia wychowawcom oświadczenia o stanie zdrowia: 
Oświadczenie.pdf

Oświadzcenie.doc


 

WAŻNA INFORMACJA


UWAGA!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konopnicy informuje, iż w związku z opublikowaną w dniu dzisiejszym zmianą wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 16/2019/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.


Wszystkie przyjęte do przedszkola dzieci będą objęte wychowaniem przedszkolnym w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Konopnicy.


Listy dzieci przyporządkowanych do poszczególnych grup zostaną opublikowane 27.08.2020 r.  

 
 

UWAGA!

SZANOWNI RODZICE

 

Od dnia 1 września 2020 r. planowane jest uruchomienie Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Konopnicy.

Z konieczności zastosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r: powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do

5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż
5 powierzchnia ulega zwiększeniu o każde kolejne dziecko o 2,5 m².

Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i warunki lokalowe szkoły ilość dzieci w grupie nie może przekroczyć 19 osób.

 

W związku z tym z dniem 1 września 2020 r. do odwołania zmniejszony zostaje limit przyjęć dzieci do oddziałów przedszkolnych od wcześniej planowanego.

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły wprowadza się dodatkowe kryteria związane
z organizacją opieki nad dziećmi w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Konopnicy od dnia 1 września 2020 r.

 

W pierwszej kolejności opieką zostają objęte dzieci 6 letnie, realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (rodzic dziecka 6 letniego wypełnia tylko zgodę na pomiar temperatury).
Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, wprowadza się dodatkowe kryteria:

  • Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu oraz realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Dzieci obojga rodziców pracujących (wymagane aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu).
  • Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadające opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
  • Dziecko kontynuujące edukację w oddziałach przedszkolnych.
  • Wiek dziecka (dzień, miesiąc, rok)

Niezbędne dokumenty są dostępne poniżej w postaci załączników.

 

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do gabinetu Dyrektora Szkoły do godz. 15.00 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy sp.konopnica1@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r.)

 

Wstępna lista dzieci objętych opieką w oddziałach przedszkolnych zostanie opublikowana
28 sierpnia 2020 r. po dostarczeniu przez rodziców niezbędnych dokumentów.

 

 

 

Oświadczenia do Zarządzenia Dyrektora Szkoły wprowadzającego dodatkowe kryteria związane  z organizacją opieki nad dziećmi w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Konopnicy od dnia 1 września 2020 r.


 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Nadszedł upragniony przez wielu uczniów koniec roku szkolnego. Nietypowy okres zdalnego nauczania, zakończyliśmy również w nietypowy sposób. Dzisiejszy dzień to nie tylko podsumowanie dziesięciu miesięcy nauki, ale też początek wakacji, podczas których będzie można odpocząć przed miejmy nadzieję tradycyjnym, stacjonarnym nauczaniem.
Wszyscy uczniowie klas I – VII mieli możliwość uczestniczyć w zdalnym spotkaniu ze swoim wychowawcą oraz odebrać swoje świadectwa indywidualnie, po wcześniejszym umówieniu się.
O godzinie 9.00, z zachowaniem reżimu sanitarnego rozpoczęła się uroczysta akademia szkolna przeznaczona tylko dla absolwentów naszej szkoły. 

więcej