Aktualności

DOWOZY OD 4 MAJA


 

MAJOWE ŚWIĘTA
MAJOWE ŚWIĘTA


2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz przypadające 3 maja Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja to okazja, by przypomnieć sobie, jak ważne powinny być dla nas – Polaków - barwy narodowe i o tym, że Polacy w trudnym czasie potrafią działać razem dla dobra Ojczyzny.
Uchwalenie przez Sejm Czteroletni w 1791 roku – 230 lat temu - drugiej na świecie i pierwszej w Europie konstytucji było aktem ratowania zagrożonego kraju i powinno nam dziś również przypominać, że naszym obowiązkiem jest miłość i szacunek nie tylko wobec symboli narodowych, ale i wobec siebie wzajemnie.
Wywieszając flagi pokazujemy, że wszyscy jesteśmy Polakami i pamiętamy o świętach narodowych.

Na znak dumy nasza szkoła w szczególny sposób upamiętniła Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, mieniąc się jej narodowymi barwami...


 

PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ

Ziemia - to dom dla wszystkich żywych stworzeń, niepowtarzalna planeta, jedyna w swoim rodzaju we wszechświecie, arcydzieło stworzenia.

Wszyscy korzystamy z tego, co daje nam nasza planeta: wody, powietrza, światła słonecznego, roślin, zwierząt, oceanów, gór…

Niestety Ziemia i całe środowisko są konsekwentnie niszczone przez nas – ludzi. Bardzo ważne jest byśmy to zrozumieli i podjęli działania, aby temu zapobiec.

 

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły od tygodnia przygotowują prace konkursowe w trzech kategoriach wiekowych:

Klasy I - III i IV - VI praca plastyczna pt. "PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ"

Klasy VI – VIII : RECYKLING = DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW

Poza tym wolontariusze wraz z opiekunami wyruszą 22 kwietnia na sprzątanie brzegu Warty, oczywiście z zachowaniem rygoru pandemicznego.


 

więcej


 

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ
ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ

W 78. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie włączyliśmy się, we współpracy z GCKiBP w Konopnicy, do akcji Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie – „Żonkile 2021”. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły z klas V – VIII wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych z wykorzystaniem scenariuszy i filmów przygotowanych przez muzeum, dzięki czemu mogli lepiej poznać historię nie tylko samego powstania, ale i żydowskich mieszkańców naszego kraju przed i w czasie II wojny światowej.
Dziś łączy nas pamięć o bohaterskich obrońcach getta, którzy w nierównej walce zginęli w obronie ludzkiej godności.
 


 

DOWOZY


 

DZIĘKUJEMY


 

PAMIĘTAMY!
PAMIĘTAMY!

10 kwietnia 2021 roku, przypada 81. rocznica mordu dokonanego przez NKWD podczas II wojny światowej na polskich oficerach i przedstawicielach polskiej inteligencji wiosną 1940 roku. Tysiące żołnierzy zamordowanych strzałem w tył głowy spoczęło w masowych leśnych mogiłach w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie – na rosyjskiej ziemi.
Uczniowie naszej szkoły należący do 15 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Opór” oddali cześć ich pamięci, zapalając symboliczny znicz przy Dębie Katyńskim.
W tym dniu także pamiętamy o 96 pasażerach Tupolewa TU-154 M, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką, którzy zginęli 11 lat temu pod Smoleńskiem, lecąc do Katynia na obchody upamiętniające polskich oficerów.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
 


 


 

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

Z ogromną radością przyjęliśmy decyzję Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków Żołnierzy 72 p.p. im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu o przyznaniu naszej szkole tytułu ZBIOROWEGO CZŁONKA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA.
Wyróżnienie to ma dla nas wyjątkową wartość i jest ogromną motywacją do dużego zaangażowania w rozpowszechnianie wiedzy historycznej oraz krzewienia postaw patriotycznych wśród społeczności lokalnej.


 

UWAGA!
UWAGA!

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U .z 2021 r. poz. 561) w terminie 29.03.2021 do 11.04. 2021 roku istnieje możliwość zorganizowania zajęć w oddziałach przedszkolnych w formie stacjonarnej .

Zajęcia zorganizowane będą na wniosek rodziców dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzic spełniający jedno z powyższych  kryteriów składa wniosek o uczestnictwo dziecka/dzieci

w zajęciach u Dyrektora Szkoły poprzez pocztę elektroniczną: sp.konopnica1@wp.pl .

Wniosek do pobrania.


 

DZIEL SIĘ UŚMIECHEM

W naszej szkole kontynuowany jest program profilaktyczny Polskiego Czerwonego Krzyża „Dziel się uśmiechem” w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Przygotowane i prowadzone są kolejne zajęcia, których celem jest przekazanie wiedzy na temat zębów i ich funkcji, higieny jamy ustnej, zasad mycia zębów, zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o zęby od najmłodszych lat i regularnego przestrzegania zasad czterech kroków dbania o zęby. 


 

więcej
I CO DALEJ?
I CO DALEJ?

Drodzy Ósmoklasiści

Jeśli jeszcze nie wiecie, która szkoła ponadpodstawowa będzie dla Was najlepsza, zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół z powiatu wieluńskiego. Poniżej zamieszczamy link. Warto zerknąć. Życzymy samych dobrych wyborów.

 

Absolwencie, wybierz szkołę ponadpodstawową w Powiecie Wieluńskim


 

PAMIĘTAMY!

Dziesięć lat temu, 3 lutego 2011 roku, Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. 

więcej
REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Szanowni Państwo

 

W zakładce Rekrutacja/Szkoła znajduje się lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.