Aktualności

POTRAFIMY PIĘKNIE CZYTAĆ
POTRAFIMY PIĘKNIE CZYTAĆ


Dzieci zobowiązane były do przeczytania fragmentu książki wybranej przez organizatora dostosowanej do wieku dziecka. Podczas czytania ocenie podlegały: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja, tempo oraz respektowanie znaków przestankowych.
"Mistrzem Pięknego Czytania" wśród uczniów klas I-III została Amelia Mielczarek z klasy IIb, a z klas IV - VI - Katarzyna Gałek z klasy IV.

II miejsca zajęli: Kacper Sarzała z klasy IIb i Julia Mielczarek z klasy VI.

III miejsca zajęły: Anna Strzała z klasy IIa i Milena Turalczyk z klasy V.
Jury wyróżniło również dwóch uczniów z klasy pierwszej: Nikodema Piaszczynskiego i Franciszka Kaczmarka.
Nad organizacją i przygotowaniem konkursu czuwała Renata Turalczyk - opiekun biblioteki szkolnej.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.