Aktualności

REKONSTRUKCJA BITWY WARSZAWSKIEJ
REKONSTRUKCJA BITWY WARSZAWSKIEJ

Głównym celem projektu noszącego tytuł „Drogi do Niepodległości – Wiktoria 1920” było włączenie mieszkańców naszego regionu w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat odbudowy państwowości i wydarzeń z tym związanych oraz integracja lokalnej społeczności wokół tradycji militarnych. Udział w pikniku dał możliwość zobaczenia jak przed laty wyglądały działania wojenne oraz pozwolił na zapoznanie się z historią tego jakże ważnego wydarzenia sprzed stu lat.