Aktualności

ślubowanie uczniów klas pierwszych
ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ceremonia pasowania na ucznia jest zawsze ważnym wydarzeniem w szkolnym kalendarzu imprez. Ten szczególny dzień przeżywają dzieci i nauczyciele – wychowawcy, ale najbardziej chyba ich rodzice, którzy bezgranicznie obdarzają swoje dzieci wielkim uczuciem miłości. Są przepełnieni dumą ze swoich pociech, które przekraczają kolejny próg w swoim życiu, zaczynają być uczniami szkoły.

26 października, punktualnie o godz. 10.00, na pięknie udekorowaną salę dumnie wkroczyli pierwszoklasiści: 24 osobowa grupa klas pierwszych a i b pod opieką swoich pań wychowawczyń: Renaty Turalczyk, Agnieszki Łudczak i Anny Wesołowskiej.
Wychowawczynie klas w imieniu własnym oraz uczniów powitały przybyłych gości: Wójta Gminy Konopnica Pana Grzegorza Turalczyka, Dyrektora Szkoły Pana Michała Janika, Panią Wicedyrektor Julitę Zgondek, Przewodniczącą Komisji Oświaty Panią Agatę Grondową, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Joannę Urbaniak, oraz Kierownika Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego Panią Urszulę Kozłowską.
Powitani zostali również nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, wszyscy uczniowie, a w szczególności uczniowie klas pierwszych oraz ich rodzice. 
Bogata część artystyczna przygotowana przez pierwszoklasistów uświetniła uroczystość. Dzięki młodym aktorom wspólnie udaliśmy się w muzyczną podróż, pełną humoru i pozytywnych emocji.
Po nagrodzonej gromkimi brawami części artystycznej nastąpiła ta najbardziej oczekiwana ceremonia – ślubowanie i pasowanie na ucznia. Najpierw kandydaci na pierwszoklasistów i uczniów szkoły uroczyście ślubowali, że będą starać się: sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom, a także swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość. Następnie Dyrektor Szkoły wielkim piórem pasował każdego pierwszoklasistę na ucznia.
Każdy uczeń otrzymał dyplom, kuferek pełen słodkości, a także upominki od zaproszonych gości, rodziców oraz Samorządu Szkoły.
Na zakończenie Dyrektor Szkoły raz jeszcze pogratulował wszystkim pierwszoklasistom rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji, życząc jednocześnie pomyślności i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz nawiązywania trwałych przyjaźni.
Wspólny, słodki poczęstunek, na świetlicy szkolnej przygotowany przez rodziców uczniów klas pierwszych, zakończył długie, niezwykle emocjonujące przedpołudnie.