Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Dla uczniów klasy V oraz VII i VIIIb przeprowadzono warsztaty nt. „Poznaj autyzm”, podczas których wyświetlono filmy „Amazing things happen”, „Inny szuka szczęścia” oraz „Świat oczami dzieci w spektrum autyzmu”. Poza tym odbyły się również pogadanki, prezentacje oraz ćwiczenia, dzięki którym dzieci mogły doświadczyć, jak odczuwają świat osoby ze spektrum autyzmu. W pozostałych klasach tematykę autyzmu podjęli wychowawcy.
Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę i tolerancję naszych uczniów wobec osób dotkniętych autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
Koordynatorami działań byli: nauczyciel wspomagający A. Łudczak oraz pedagog specjalny E. Janucik.