Aktualności

UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY
UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY

Śpiewały, recytowały wiersze i odpowiadały na pytania zadawane im przez starszych kolegów i czarownicę. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny, znajomością reguł, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po ostatniej zaśpiewanej piosence publiczność, która wypełniała po brzegi salę gimnastyczną, nagrodziła ich występy gromkimi brawami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że tacy uczniowie mogą być przyjęci do braci uczniowskiej. Nim jednak złożyli uroczystą przysięgę wiele ciepłych słów skierowali do nich: Dyrektor Szkoły, Pan Michał Janik, Wójt Gminy Konopnica, Pan Grzegorz Turalczyk i przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Joanna Urbaniak. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów dokonał Dyrektor Szkoły, a pamiątkowe dyplomy wręczył Wójt Gminy Konopnica. Uczniowie otrzymali również pierwszy w swoim życiu dokument – legitymację uczniowską. Na koniec dzieciaki zostały obdarowane wieloma upominkami, które ufundowane były przez: Wójta Gminy Konopnica, Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie oddział w Konopnicy, przewodniczącą Rady Rodziców i oczywiście rodziców. Uczniowie wraz z wychowawczynią, Dyrektorem, rodzicami i zaproszonymi gośćmi stanęli do wspólnych, pamiątkowych zdjęć, a następnie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. To był piękny dzień, który zostanie na długo w pamięci szczególnie uczniom klasy pierwszej.
Gratulujemy klasie pierwszej i ich wychowawczyni pani Annie Sztanderze.