Aktualności

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Po złożeniu ślubowania Dyrektor Szkoły pan Michał Janik i Wicedyrektor Szkoły pani Julita Zgondek dokonali aktu pasowania na ucznia. Pani wicedyrektor wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Uczniowie otrzymali upominki od Wójta Gminy Konopnica pana Grzegorza Turalczyka, przewodniczącej Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego oraz rodziców.