Biblioteka » DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

 

 

Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego. Przygotowuje ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego, kształtuje postawy  szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru kultury, kształci nawyki samokształcenia oraz rozwija kompetencje kluczowe uczniów. 

 

W ramach zajęć bibliotecznych organizowane są akcje i projekty promujące czytelnictwo, wystawy i kiermasze książek. Do cyklicznych wydarzeń bibliotecznych należą: Dzień Głośnego Czytania, szkolne obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, pasowanie na czytelnika, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Czytania Tolkiena, konkursy czytelnicze i literackie.

 

Wszystkie działania organizowane przez bibliotekę mają na celu promowanie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, że czytanie książek to przyjemna i atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego.

 

Opiekunami biblioteki są panie Aneta Półtorak oraz Renata Turalczyk.