HARCERSTWO

NASZA DRUŻYNA

 

15 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Opór" 

 

Drużyna zawiązała się na początku września 2018r. Należymy do 5. Wieluńskiego Szczepu Harcerskiego "Piątka".

Drużynową jest HO Anna Janik. Przybocznymi mł Mikołaj Kiełczykowsi i dh. Julia Gralińska. Zastępowymi och. Anna Strzała, dh. Maja Gronek, dh. Zuzanna Swędrak, dh Bartosz Strzała, dh. Martyna Lipińska, dh Ksawery Mucha.

 

Staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu naszej okolicy, kraju.

Corocznie bierzemy udział w uroczystościach celebrujących  rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, wybuchu II wojny światowej, agresji ZSRR na Polskę w 1939r.

Chętnie uczestniczymy w biwakach i  obozach harcerskich. Nasza aktywność to również udział w akcjach: #Gaszynchallenge, #NiezapominajkaDlaMedyka, DMB (Dzień Myśli Braterskiej).  Corocznie organizujemy również spotkania Wygilijne z udziałem naszych rodzin i zaprzyjaźnionych drużyn. Uczestniczymy w różnych apelach i marszach upamiętniających żołnierzy (święto flagi, Światowy Dzień Sybiraka, “godzina W”).

Nasze zbiórki głównie odbywają się wśród natury. Wtedy gramy w gry terenowe,  poznajemy świat i przyrodę.

 

więcej
BETLEJEMSKJIE ŚWIATEŁKO POKOJU
BETLEJEMSKJIE ŚWIATEŁKO POKOJU

 

Co roku skauci niosą w sztafecie ogień, odpalony od wiecznego płomienia w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.  Światełko to przemierza  kraje i kontynenty, obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. Jest ono znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami.

 

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

 

Harcerze z 15 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Opór” dotarli z Betlejemskim Światełkiem Pokoju do Szkoły Podstawowej w Konopnicy. 

ZNOWU RAZEM


Od pewnego czasu drużyna 15 WDH „Opór” znów może wspólnie uczestniczyć w zbiórkach stacjonarnych.
22 lutego obchodzili bardzo ważny dzień dla każdego harcerza, jakim jest Dzień Myśli Braterskiej. Jest to święto przyjaźni celebrowane przez wszystkich harcerzy, harcerki i skautów na całym świecie, tego dnia również obchodzone są urodziny założyciela skautingu - Roberta Baden Powella.
Na zbiórce uczestnicy rozmawiali o tym dniu i wykonali piękne, okazjonalne kartki. Spotkanie to było również czasem wielkich zmian funkcyjnych. Zmieniła się drużynowa.
Druhna Anna Janik przekazała opiekę i wychowanie harcerzy na barki druhny Julii Gralińskiej. Nową przyboczną została nasza uczennica druhna Anna Strzała. Zmiana nastąpiła również w zastępie "Sosenki", nową zastępową jest teraz druhna Paulina Nykiel.
Próbna Gromada Zuchowa w Konopnicy też ma nową drużynową - druhnę Hannę Kapicę.
Gratulujemy naszej nowej Radzie Drużyny i życzymy powodzenia. Bardzo dziękujemy również Druhnie Ani za poświęcenie, cierpliwość i pasję, jaką włożyła w drużynę . Jesteśmy dumni, że nasi absolwenci i uczniowie pielęgnują tradycję harcerstwa.
 

więcej