HARCERSTWO

NASZA DRUŻYNA

 

15 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Opór" 

 

Drużyna zawiązała się na początku września 2018r. Należymy do 5. Wieluńskiego Szczepu Harcerskiego "Piątka".

Drużynową jest HO Anna Janik. Przybocznymi mł Mikołaj Kiełczykowsi i dh. Julia Gralińska. Zastępowymi och. Anna Strzała, dh. Maja Gronek, dh. Zuzanna Swędrak, dh Bartosz Strzała, dh. Martyna Lipińska, dh Ksawery Mucha.

 

Staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu naszej okolicy, kraju.

Corocznie bierzemy udział w uroczystościach celebrujących  rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, wybuchu II wojny światowej, agresji ZSRR na Polskę w 1939r.

Chętnie uczestniczymy w biwakach i  obozach harcerskich. Nasza aktywność to również udział w akcjach: #Gaszynchallenge, #NiezapominajkaDlaMedyka, DMB (Dzień Myśli Braterskiej).  Corocznie organizujemy również spotkania Wygilijne z udziałem naszych rodzin i zaprzyjaźnionych drużyn. Uczestniczymy w różnych apelach i marszach upamiętniających żołnierzy (święto flagi, Światowy Dzień Sybiraka, “godzina W”).

Nasze zbiórki głównie odbywają się wśród natury. Wtedy gramy w gry terenowe,  poznajemy świat i przyrodę.

 

więcej
BETLEJEMSKJIE ŚWIATEŁKO POKOJU
BETLEJEMSKJIE ŚWIATEŁKO POKOJU

 

Co roku skauci niosą w sztafecie ogień, odpalony od wiecznego płomienia w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.  Światełko to przemierza  kraje i kontynenty, obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. Jest ono znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami.

 

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

 

Harcerze z 15 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Opór” dotarli z Betlejemskim Światełkiem Pokoju do Szkoły Podstawowej w Konopnicy.