INNOWACJE

KULTURY ŚWIATA

,,Kultury świata” obejmują zarówno działania twórcze jak i odtwórcze. Efektem tych działań jest rozwijanie zainteresowań i potencjalnych możliwości zarówno uczniów jak i nauczyciela. Ważne jest, aby w toku zintegrowanych działań intensywnie kształcić i rozwijać wyobraźnię oraz twórcze myślenie. Materiały zawarte w innowacji pedagogicznej są tematycznie związane z tradycjami, obyczajami, kulturą, historią, charakterystyką krajobrazu wybranych państw, kontynentów. Realizacja założeń począwszy od treści bliskich uczniom do treści coraz trudniejszych stopniowo wprowadza wychowanków w problematykę integracji globalnej. Program ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. Zakłada osiąganie przez uczniów umiejętności twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy o krajach i kontynentach na świecie.