INNOWACJE » ROK 2020/2021

„Mowa i ruch” – rytmiczne zajęcia logopedyczne
„Mowa i ruch” – rytmiczne zajęcia logopedyczne

Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach cotygodniowych profilaktycznych zajęć logopedycznych. Rytmiczne zabawy logopedyczne łączą w sobie terapię logopedyczną i rytmikę. Takie zestawienie umożliwia zaktywizowanie sfery zarówno słuchowej, jak i ruchowej dzieci. Najważniejszym komponentem zajęć logorytmicznych jest ruch, który ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka i jego ogólne funkcjonowanie. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw. Ze swej natury są one dynamiczne i zdominowane poprzez zabawy ruchowe, pracę z obrazkiem, zabawy dramowe, wplatanie zwrotów w sytuacje dnia codziennego, a jednocześnie przekazujące podstawowe treści edukacyjne założone przez nauczyciela. Mamy nadzieję, że przygoda z logorytmiką przyniesie wymierne korzyści w niwelowaniu wad wymowy i zaburzeń mowy dzieci, a także wpłynie w pozytywny sposób na rozwój kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dzieci w edukacji szkolnej.