INNOWACJE » ROK 2020/2021

„SAVOIR VIVRE – grunt to dobre wychowanie
„SAVOIR VIVRE – grunt to dobre wychowanie

Wychowanie polega przede wszystkim na tym, by zwalczyć egoizm, a przyzwyczaić do liczenia się z innymi. Życzliwość dla ludzi, wzgląd na otoczenie, uprzejmość, opanowanie to podstawy kulturalnego sposobu bycia.

Działania podjęte w programie innowacyjnym mają ścisłe powiązanie z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, stanowią uzupełnienie i rozszerzenie realizowanych w nich treści.

Zajęcia w ramach innowacji mogą pomóc w wyrabianiu nawyków dobrego wychowania. Zabawa sprzyja nauce, swobodna atmosfera zajęć powoduje u dziecka korzystne nastawienie do wykonywanych zadań. Dzieci uczą się w zespole podporządkowywać swoje życzenia i chęci projektom, i postępowaniu innych, uczą się dawać, brać, dzielić się, współpracować, przełamywać egocentryzm.

Udział w zabawach i warsztatach kształtuje postawy prospołeczne, których podstawą są opanowanie, tolerancja, życzliwość oraz rozumienie i umiejętność działania na rzecz innych. Uczniowie klasy czwartej stosują zwroty grzecznościowe, kształtują sposoby komunikowania się, planują właściwy ubiór - stosowny do okazji, kształtują maniery nie tylko przy stole.