mPotęga - Liczy się ekologia

„Liczy się ekologia”

Miło nam po raz kolejny poinformować Państwa, że nasza szkoła otrzymała w czerwcu dofinansowanie do realizacji projektu „Liczy się ekologia”.

Projekt dofinansowała fundacja mBanku i jest on przeznaczony do realizacji w klasach IV – VI.

 

Myśl przewodnia projektu to: myśl matematycznie – działaj ekologicznie. Jego uczestnicy będą doświadczać, obliczać, planować i obserwować. By wspólnie realizować zadania, prosimy Państwa o wsparcie swoich dzieci w ramach tzw. domowej drużyny. Praca domowa dzieci będzie polegać  na zbieraniu informacji np. o: zużyciu tygodniowym wody, energii elektrycznej oraz ilości produkowanych odpadów w swoich domach. Dzieci na zajęciach będą analizować koszty i planować ich zminimalizowanie. Otrzymają Eko –skarbonkę, która również odegra ważną rolę. Uczniowie wezmą udział w warsztatach ekologicznych. Spotkają z inspirującymi w dziedzinie matematyki i ekologii osobami.


 

Podsumowanie działań
Podsumowanie działań


LICZY SIĘ EKOLOGIA - PODSUMOWANIE
Miniony tydzień nauki upłynął pod hasłem „Liczy się ekologia”. Był dla wszystkich uczniów i rodziców uczestniczących w projekcie finansowanym przez fundację mBanku podsumowaniem ich kilkumiesięcznych działań. Wszystkie spotkania, zajęcia, inicjatywy, praca uczniów w gronie rodziny zmierzały ku temu, by uświadomić uczestnikom bezpośrednim i pośrednim projektu jak ważna jest nasza rola w ekologii i jak wiele możemy zmienić licząc dla ekologii.
Finałowe działania projektu polegały na przygotowaniu przez uczniów plakatów promujących nasz projekt i działania. Dzieciaki mogły się również zmierzyć w konkursie wiedzy i umiejętności.
Wszyscy uczestnicy naprawdę świetnie poradzili sobie z zadaniami. Najlepszych uczniów nagrodzono.
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy projektu oraz ich rodzice zauważą już niedługo pozytywne efekty realizowanych zajęć a ich ekologiczne skarbonki szybko się napełnią.
Pamiętajcie „Liczy się ekologia”!
 


 

SKARBONKI ROZDANE - OSZCZĘDZAMY!
SKARBONKI ROZDANE - OSZCZĘDZAMY!

Uczniowie uczestniczący w finansowanym przez fundację mBanku projekcie otrzymali drewniane ekologiczne skarbonki, do których będą wrzucać zaoszczędzone w wyniku swoich działań pieniądze. Każda drużyna domowa ma za zadanie prowadzić obserwację korzystania w domu z energii elektrycznej i wody. Opiekun lub rodzic ucznia za każde działanie polegające na oszczędzaniu w wyznaczonym tygodniu wrzuca do eko - skarbonki dziecka wspólnie ustaloną kwotę.


 

Ile ważą odpady?

Ile ważą odpady?

To temat kolejnych zajęć przeprowadzanych w ramach projektu mPotęga finansowanego przez fundację mBanku.  Podczas zajęć uczniowie ważyli i obliczali łączną masę wyprodukowanych podczas dwóch godzin lekcyjnych odpadów. Zastanawialiśmy się ile odpadów w ciągu dnia zostaje wyrzucanych po zajęciach lekcyjnych w naszej szkole i ile mogą ich wyprodukować wszyscy uczniowie w Polsce. Wspólnie podjęliśmy dyskusję, jak można zmniejszyć ilość śmieci, co można zmienić w swoim postępowaniu. 


 

więcej
Zajęć z mPotęgą ciąg dalszy
Zajęć z mPotęgą ciąg dalszy

Za nami kolejny cykl zajęć prowadzonych w ramach projektu „Liczy się ekologia” finansowanego przez fundację mBanku. Tym razem zajęcia prowadziła przedstawicielka Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.
Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się jak robić zakupy z głową, czyli co i jak kupować, aby nie zostać posiadaczem masy zbędnych, szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia rzeczy. Dowiedzieli się również, na co zwracać uwagę podczas zakupów, jakie stosuje się ekoznaki na opakowaniach produktów. Na koniec utrwalili poznaną wiedzę tworząc Kodeks Dobrych Zakupów.
Zajęcia były wstępem do kolejnego etapu projektu, dotyczącego produkcji odpadów, segregacji i recyklingu. 

CIEKAWYCH ZAJĘĆ CIĄG DALSZY….
CIEKAWYCH ZAJĘĆ CIĄG DALSZY….

„Liczy się ekologia” – projekt finansowany przez fundację mBanku, to dla uczniów okazja do rozwoju i udziału w nietypowych zajęciach matematycznych. Tym razem dzieciaki uczestniczyły w zajęciach z panem dr inż. Jakubem Szczepaniakiem, pracownikiem Politechniki Łódzkiej, autorem książek i pasjonatem matematyki zaangażowanym w popularyzację królowej nauk.
Podczas zajęć w ciekawy i nietypowy sposób poruszano wiele interesujących aspektów matematyki. Uczniowie byli zachwyceni wiedzą, sposobem jej przekazywania oraz wspólnie spędzonym czasem. Opuszczali salę lekcyjną podekscytowani, pełni podziwu oraz motywacji. I to lubimy! 
Dziękujemy panu Jakubowi za pasjonujące zajęcia i mamy nadzieję na kolejne spotkania.
 


 

"Liczy się ekologia - wizyta w oczyszczalni ścieków

Uczniowie, którzy uczestniczą w realizacji projektu „Liczy się ekologia” finansowanym przez fundację mBanku uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem konopnickiej oczyszczalni ścieków. Wielu z nich nie zdawało sobie nawet sprawy z istnienia takiego obiektu w naszej miejscowości. Dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje oczyszczalnia, jakie są korzyści z jej pracy i jakie zagrożenia wynikające z popełnianych przez użytkowników kanalizacji błędów.
Jednym z elementów realizacji projektu „Liczy się ekologia” jest zagadnienie oszczędzania wody. Już podczas spotkania pojawiło się kilka pomysłów. Kolejne zajęcia projektowe poświęcimy właśnie tej tematyce.
 


 

PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ ZA NAMI

W ramach realizacji projektu "Liczy się ekologia"  już we wrześniu odbyły się spotkania informacyjne z rodzicami i uczniami klas IV - VI, w trakcie których zostali oni zapoznani z tematyką i sposobami realizacji projektu. 

Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymali zeszyty i polecenia do wykonania w domowych drużynach. W trakcie zajęć uczniowie zastanawiali się również,  które urządzenie według nich jest najbardziej energochłonne, sprawdzali  cenę energii elektrycznej pochodzącej z różnych źródeł. Zadaniem drużyn będzie przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w domu, sprawdzenia ich mocy znamionowej i czasu ich używania w ciągu doby.  Drużyny muszą oszacować przybliżony czas pracy urządzeń w ciągu miesiąca. Drużyny domowe mają również za zadanie zastanowić się, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.


 

więcej