Nasze ekologiczne pracownie

PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ ZA NAMI

W nowej ekopracowni ,, W nadwarciańskim klimacie”  odbyły się pierwsze zajęcia dzięki uprzejmości Nadleśniczego Złoczewa Pana Edwarda Janusza, pana Daniela Palmy inż. Nadzoru Nadleśnictwa Złoczewa, Pana Zbigniewa Wzgardy leśniczego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie.
Przygotowane miejsca przyjaznego pszczołom przyjęło w naszej ekopracowni dwa kierunki – z jednej strony powstała piękna namiastka lasu ze zwierzętami, a z drugiej strony zostały umieszczone wszystkie elementy, które w miejscu takim znaleźć się powinny: ul, wirówki, oraz cały sprzęt potrzebny do pracy pszczelarza.
Podczas zajęć uczniowie obejrzeli sprzęt potrzebny do pracy pszczelarza, jak również przez szybkę ula pokazowego mogły zaobserwować życie pszczelej rodziny. Dowiedzieli się o życiu pszczół, ich pracy i zwyczajach oraz znaczeniu w przyrodzie oraz jakie produkty powstają dzięki pracy tych pożytecznych owadów. Poznali organizację życia pszczół w ulu, hierarchię i podział zadań, oraz dlaczego pszczoły są ważne dla ekosystemu? Obejrzeli najważniejsze przyrządy pszczelarza tj. podkurzacz, specjalny kapelusz, dymkę, ramkę, plastry miodu. Podczas prezentacji dowiedzieli się, jak powstaje miód oraz zasady zadbania o te najbardziej pożyteczne owady. Temat pszczół wszystkich bardzo zainteresował, uczniowie z ciekawością przyglądali się poszczególnym rekwizytom i zadawali wiele pytań. Strażacy opowiedzieli o pierwszej pomocy przedlekarskiej przy użądleniach przez osy i pszczoły.

Przyjemnie jest zdobywać wiedzę w tak pięknym otoczeniu! 

OTWARCIE EKOPRACOWNI "W NADWARCIAŃSKIM KLIMACIE"
OTWARCIE EKOPRACOWNI

Dzięki dotacji pozyskanej w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zdrowia i Gospodarki Wodnej w Łodzi udało nam się stworzyć piękną pracownię, której uroczystego otwarcia dokonano  17 czerwca 2023r. Wstęgę przecięli Wójt Gminy Konopnica -  Pan Grzegorz Turalczyk, Dyrektor Szkoły - Pan Michał Janik oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Anna Strzała.

 

W realizację przedsięwzięcia zaangażowało się wiele osób: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do naszej ostoi w "Nadwarcinskim klimacie".


 

NASZE EKOLOGICZNE EKOPRACOWNIE

Po ogromnym trudzie włożonym w przygotowanie wniosku, długich miesiącach oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu z wielką radością informujemy, że nasza szkoła znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu "Nasze Ekologiczne Ekopracownie". Dzięki temu otrzymamy środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w niebagatelnej kwocie - 60 000 zł, które zostaną przeznaczone na utworzenie punktu dydaktycznego na świeżym powietrzu na terenie naszej szkoły.

 

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:  https://www.wfosigw.lodz.pl/