Nauczyciele

mgr Michał Janik  - dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie fizyczne

 

mgr Julita Zgondek - zastępca dyrektora szkoły
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : pedagog szkolny

 

mgr Kacper Adamski
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : biologia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Beata Bieniek
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): nauczanie zintegrowane, plastyka, muzyka

 

mgr  Barbara Bożek
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): nauczanie przedszkolne

 

Anna Wesołowska
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): nauczanie wczesnoszkolne, logopeda

 

mgr Agnieszka Łudczak

nauczyciel mianowany

przedmioty: nauczyciel wspomagający

 

mgr Agnieszka Malinowska - Strzała
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : matematyka,  fizyka, informatyka


mgr Grażyna Niemira
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): nauczanie przedszkolne

 

ks. Mariusz Nabiałek
nauczyciel mianowany
przedmiot(y) : religia

 

mgr   Monika Rykowska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : nauczanie wczesnoszkolne

 

mgr Marta Sibiak
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): nauczanie przedszkolne

 

mgr Robert Trojanowski
nauczyciel mianowany
przedmiot(y) : muzyka

 

mgr Renata Turalczyk
nauczyciel  dyplomowany
przedmiot(y) : nauczanie wczesnoszkolne, przyroda

 

mgr Grażyna Wrońska
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): kierownik i opiekun świetlicy szkolnej

 

mgr Joanna Janik

nauczyciel dyplomowany

przedmiot(y): matematyka, geografia, informatyka

 

mgr Anna Lipińska

nauczyciel dyplomowany

przedmiot(y): język polski, historia, informatyka, WOS

 

mgr Elżbieta Janucik

nauczyciel dyplomowany

przedmiot(y): język niemiecki, technika, pedagog specjalny

 

mgr inż. Aleksandra Gaik

mauczyciel dyplomowany

przedmiot(y): chemia

 

mgr Aneta Półtorak

mauczyciel mianowany

przedmiot(y): język polski,  wdżwr

 

mgr Magdalena Lepla

nauczyciel kontraktowy

przedmiot(y): język angielski

 

mgr  Emilia Zarzeczna

mauczyciel mianowany

logopeda

 

mgr   Paulina Pierzchnica
nauczyciel kontraktowy
przedmiot(y) : język polski, bibiloteka, doradztwo zawodowe

 

mgr Adrianna Sławniewicz

psycholog szkolny