Nauczyciele

mgr Michał Janik  - dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): wychowanie fizyczne

 

mgr Julita Zgondek - zastępca dyrektora szkoły
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : pedagog szkolny

 

mgr Kacper Adamski
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : biologia, wychowanie fizyczne

 

mgr Beata Bieniek
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): nauczanie zintegrowane, plastyka, muzyka

 

mgr  Barbara Bożek
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): nauczanie przedszkolne

 

Lidia Korczak
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): nauczanie wczesnoszkolne

 

mgr Agnieszka Łudczak

nauczyciel kontraktowy

przedmioty: nauczyciel wspomagający

 

mgr Agnieszka Malinowska - Strzała
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : matematyka,  fizyka, informatyka


mgr Grażyna Niemira
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y): nauczanie przedszkolne

 

mgr   Justyna Plewińska
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : język angielski, historia


mgr Jolanta Płóciennik
nauczyciel dyplomowany
przedmiot(y) : religia

 

mgr Marta Sibiak
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): nauczanie przedszkolne

 

mgr Robert Trojanowski
nauczyciel mianowany
przedmiot(y) : muzyka, wychowanie fizyczne

 

mgr Renata Turalczyk
nauczyciel  dyplomowany
przedmiot(y) : nauczanie zintegrowane, przyroda

 

mgr Anna Wesołowska
nauczyciel  kontraktowy
przedmiot(y) : nauczyciel wspomagający

 

mgr Grażyna Wrońska
nauczyciel mianowany
przedmiot(y): kierownik i opiekun świetlicy szkolnej

 

mgr Joanna Janik

nauczyciel dyplomowany

przedmiot(y): matematyka, geografia, informatyka

 

mgr Anna Lipińska

nauczyciel dyplomowany

przedmiot(y): język polski, historia, informatyka, WOS

 

mgr Elżbieta Janucik

nauczyciel dyplomowany

przedmiot(y): język niemiecki, technika

 

mgr inż. Aleksandra Gaik

mauczyciel dyplomowany

przedmiot(y): chemia

 

mgr Aneta Półtorak

mauczyciel mianowany

przedmiot(y): język polski, biblioteka, wdżwr

 

mgr Ewelina Sajdak

nauczyciel kontraktowy

przedmiot(y): język angielski

 

mgr  Emilia Zarzeczna

mauczyciel kontraktowy

logopeda