O patronie

Patronem Szkoły Podstawowej w Konopnicy od 1989r. jest 72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 

 

Początki formowania sie pułku to styczeń 1919 roku i żołnierze, którzy dostali się do niewoli w czasie I wojny światowej i znaleźli się w obozie La Manuria niedaleko Chivase koło Mediolanu.
Początkowo pułk otrzymał nazwę 6 Pułku Piechoty im. Zawiszy Czarnego. Po przeszkoleniu jego żołnierzy przetransportowano do Francji, do miasta Lure.
W maju 1919 roku pułk przemianowano na 21 Pułk Strzelców Polskich i uzupełniono ochotnikami z Ameryki oraz polskimi żołnierzami z obozów francuskich. Następnie skierowano do Polski, do Skierniewic, gdzie został wcielony do armii generała Hallera jako 145 Pułk Strzelców Kresowych.
W 1920 roku został przeniesiony do Łowicza i odznaczył sie w walce, w obronie Warszawy. Pułk utrzymano w czasie pokoju. Po wojnie polsko - radzieckiej pułk stacjonował w Warszawie, później na stałe w Radomiu. W roku 1923 otrzymał trzecią chorągiew ufundowaną przez społeczeństwo miasta i powiatu radomskiego.
W 1933 roku nadano mu nazwę 72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 

Stan osobowy pułku w 1939 roku wynosił 3 tysiące żołnierzy.
W sierpniu tegoż roku został skierowany na stanowisko obronne Radom - Widawa do rejonu Patoki - Józefów.

W dniu 30 sierpnia zajmował stanowisko obronne:
I batalion – Borowiec
II batalion - Józefina
III batalion - Masłowice

Równocześnie z bombardowaniem Wielunia - 1 IX, odbyło sie bombardowanie pozycji I batalionu w rejonie Borowca. W rejonie II batalionu zwycięsko odparto atak nieprzyjaciela.
 

3 września pułk zajął stanowiska obronne na Warcie.
II batalion w Konopnicy zwycięsko odpierał natarcie niemieckie z zachodniego brzegu Warty. Dopiero atak czołgów, które sforsowały Wartę w rejonie Osjakowa załamał obronę. Zginął mjr Jaszczuk oraz 49 oficerów i żołnierzy.

 

7 września pułk zatrzymał atak na Pabianice i stoczył zwycięską bitwę w rejonie Chechło - Karolew, następnie wymaszerował dalej w kierunku Rogów - Brzeziny.
10 września stoczył walkę pod Kamieniem i zawrócił w kierunku Żyrardowa.
12 września I batalion walczył w natarciu w Milanówku i Brwinowie, zginął wtedy dowódca I batalionu mjr Stanisław Rzepka oraz 15 żołnierzy. Pozostali żołnierze 72 Pułku Piechoty  zostali wcieleni do innych pułków i batalionów. 300 żołnierzy walczących dalej jako 72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu  walczyło w obronie twierdzy Modlin.

W końcu swego szlaku bojowego żołnierze włączyli w obronie Warszawy do 28 września i twierdzy Modlin do 29 września 1939 roku. Pojedynczy żołnierze tegoż pułku walczyli w Samodzielnej Grupie Operacyjnej gen. Kleberga w rejonie Kocka.

 

Uczniowie naszej szkoły oraz przedstawiciele społeczności lokalnej corocznie uczestniczą w obchodach upamiętniającyh bitwę z dnia 3 września 1939r.  Staramy się cały rok pamietać o mogiłach poległych i pielęgnować tę pamięć wśród naszych kolejnych wychowanków.