O szkole » PROGRAMY I PROJEKTY


"PRZYJACIELE ZIPPIEGO" Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego w klasie II.


„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.
Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych przez nauczyciela, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.
Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie.
Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.