Oddziały Przedszkolne

Przy szkole podstawowej działają  oddziały przedszkolne. Wszystkie informacje dotyczące podejmownych działań i organozowanych imprez przedszkolnych znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.facebook.com/Oddziały-Przedszkolne-Szkoły-Podstawowej-w-Konopnicy-658732404225296/

 

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Grupa dzieci 3 i 4 letnich  - , wych. mgr Grażyna Niemira
  2. Grupa dzieci 4-5 letnich  - wych. mgr Barbara Bożek
  3. Grupa dzieci  6 letnich - wych. Marta Sibiak, nauczyciel wspomagający Anna Wesołowska

Pomoc: Janina Bożek,  Małgorzata Osumek, Anna Stankowska

 

Celem oddziałów jest poznawanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. W.iedza ta pozwala nauczycielom rozwijać potencjał wychowanków i doskonalić ich talenty.

W naszej placówce:
• stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości
• kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności
• rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym
• pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
• traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo
• wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych
• przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
• umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców
• wspomagamy rodziców w opiece i wychowaniu dziecka