Oddziały Przedszkolne » NASZE GRUPY

GRUPA 6 - LATKÓW

Grupa sześciolatków  liczy 25 osób.  Tworzy  ją 13 dziewcząt i 12 chłopców.  Wychowawcą jest pani Grażyna Niemir, a  pomocą w klasie pani Anna Stankowska.

Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez panią  Ewelina Sajdak oraz w lekcjach religii prowadzonych przez panią Jolantę Plociennik.

W grupiesześciolatkówj panuje  miła atmosfera. Doceniamy aktywność naszych poopiecznych, ich mocne strony. Staramy się zapewnić im jak najlepszy i wszechstronny rozwój wykorzystując ich potencjacł i  naturalną ciekawość poznawczą.

 

Zajęcia dydaktyczne trwają 30 minut,  pozostały czas dzieci spędzają na zabawie, zabawach ruchowych na powietrzu.

W pracy z grupą starszaków wykorzystuję się nowoczesne metody pracy aktywizujące umysł dziecka. 

więcej
GRUPA 4 - LATKÓW I 5 - LATKÓW

W grupie 4,5 latków wychowawcą jest pani Marta Sibiak, pani Anna Wesołowska - nauczycielem współorganizującym proces kształcenia oraz logopedą, a pomocą nauczyciela - pani Janina Bożek. 

Praca dydaktyczno-wychowawcza jest organizowana w grupie w oparciu o program wychowania przedszkolnego “Wokół przedszkola” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby- Żabińskiej 

Nauczyciele pracujący w grupie przede wszystkim odkrywają i doceniają mocne strony dzieci, starają się w najlepszy możliwy sposób sprawować opiekę nad nimi, zapewniając tym samym szansę na wszechstronny, indywidualny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia. Codzienny program wzbogacony jest o liczne projekty edukacyjne, warsztaty artystyczne, rozwijające wyobraźnię, pomysłowość, oryginalność. Nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dzieci uwzględniając potrzeby i możliwości każdego z nich, podwyższając ich poczucie własnej wartości i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Kadra stara się na każdych zajęciach rozbudzać ciekawość poznawczą, odkrywać i rozwijać zdolności artystyczne, muzyczne, językowe, a także sportowe maluszków.  

więcej