Oddziały Przedszkolne » Prawa i obowiązki przedszkolaka

"Dzieci nie będą dopiero ludźmi, ale są ludźmi,

tak ludźmi są, a nie lalkami,

można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam,

przemówmy do serca, odczują nas.

Dzieci są ludźmi, w duszy ich są zadatki tych wszytkich myśli i uczuć,

które my posiadamy"

 

                      J. Korczak

 

 

Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych mają prawo do:

 • własciwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego z rozwojem psychofizycznym,
 • zaspokojania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych potzreb fizjologicznych,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków,
 • rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
 • wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych,
 • przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",
 • poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - moralnej, technicznej,
 • spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 • respektowania naczelnych potrzeb dziecka - zabawy

Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych miedzy dzieckiem, nauczycielem oraz rodzicem
i wyrażają się w:

 • szacunku do swoich rodziców oraz najbliższych, a także do innych ludzi,
 • w miarę możliwości sprzątaniu po sobie: odkładaniu zabawek, ukłądaniu ubrania, zbieraniu pozostawionych śmieci,
 • poszanowaniu pracy swojej i innych,
 • uczestnictwie w pracach porządkowych i dyżurach ( 5 - latki),
 • zgodzie i partnerskiej zabawie,
 • przestrzeganiu zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, szanowaniu zabawek
  i sprzętów o wspólnej wartości,
 • przestrzeganiu zasad i form współrzycia w grupie przedszkolnej,
 • pomaganiu słabszym i młodszym  kolegom,
 • poszanowaniu środowiska przyrodniczego i wszytskiego co z tym związane,
 • integracji z dziećmi niepełnosprawnymi, pomaganiu im,
 • w miarę rozwoju, umiejętności zaspokojaniu swoich potrzeb fizjologicznych oraz samoobsługowych,
 • przestrzeganiu wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, spawiedliwość, miłość, piękno.