POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA » Harmonogram pracy specjalistów

Nasza szkoła to miejsce, gdzie mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez specjalistów zatrudnionych w szkole:

  • logopedę,
  • terapeutę pedagogicznego.
  • pedagoga,
  • pedagoga specjalnego.

Każdego roku podejmujemy szereg działań, aby uczniowie czuli się w szkole dobrzei bezpiecznie, a w razie potrzeby zawsze mogli otrzymać wsparcie. Szczególnie teraz, kiedy po dłuższej nieobecności dzieci i młodzież wróciły do szkół, uważność na emocje i potrzeby młodych ludzi są niezmiernie istotne. 

Oprócz opieki psychologiczno-pedagogicznej jaką zapewnia szkoła, warto wiedzieć, gdzie jeszcze można zgłosić się po pomoc. Naszą szkołą zajmuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu, w której specjaliści diagnozują rozwój, możliwości i potrzeby dzieci, pomagają w efektywnym uczeniu się, uczą, jak rozwiązywać konflikty i problemy, wspierają też rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych i edukacyjnych.