REKRUTACJA » PRZEDSZKOLE - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Szanowni Rodzice

Poniżej zamieszczamy wszystkie dokumnety niezbędne przy rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 

Podstawą udziału w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie we właściwym terminie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów ustawowych oraz oświadczeniem o spełnieniu kryteriów ustalonych przez gminę zgdonie z uchwałą Rady Gminy Konopnica nr XIII/78/16 z nia 22 marac 2016r w sprawie okreslenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Konopnica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM

ZAŁ. NR 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE

ZAŁ NR 2 OŚWIADCZENIE O WYCHOWANIU W RODZINIE WIELODZIETNEJ

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

ZAŁ NR 4 OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE UCZĄCYM SIĘ W DANEJ SZKOLE

ZAŁ NR 5 OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU LUB POBIERANIU NAUKI

ZAŁ NR 6 OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DZIECKA NA POBYT DŁUŻSZY

ZAŁ NR 7 OŚWIADCZENIE RODZICA O ZAMIESZKANIU KANDYDATA

ZAŁ NR 8 OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

ZAŁ NR 9 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ZAŁ NR 10 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA  DZIECKA