REKRUTACJA » SZKOŁA

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Z MYŚLĄ O NOWYM ROKU SZKOLNYM  2024/2025

ZAŁĄCZAMY DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI

 

 

Dokumenty edytowalne:

 

Dokumenty w formacie PDF:

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
Zał. nr 1 ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ 
 Zał. nr 2  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY   
Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE RODZICA O RODZEŃSTWIE KANDYDATA
Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE RODZICA O UCZĘSZCZANIU KANDYDATA

 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ DO KTÓREJ SKŁADA WNIOSEK

Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE O ŚWIADCZENIU PRZEZ PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO

Z RODZICÓW PRACY NA RZECZ ZAKŁADU PRACY ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE OBWODU SZKOŁY

Zał. nr 6  OŚWIADCZENIE RODZICA O ZAMIESZKANIU KANDYDATA NA TERENIE GMINY KONOPNICA

Zał. nr 7 OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA

Zał. nr 8 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zał. nr 9 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ