Samorząd Uczniowski

                         

 

Urzędujący nam obecnie Samorządu Szkolny przeprowadził w dniu 23 czerwca wybory na nowy rok szkolny. Każdy z pretendujących przygotował plakat promujący swoją osobę i plany na przyszłość. Wszyscy uczniowie z klas I-VIII mieli możliwość zagłosowania.
Po przeliczeniu i sprawdzeniu oddanych głosów przewodnicząca Samorządu Szkolnego - Magdalena Ciekańska ogłosiła wyniki.
W przyszłym roku szkolnym władzę obejmuje Samorząd w składzie:
przewodniczący - Maciej Bąk
zastępca - Anna Strzała
członkowie - Patrycja Hadryś i Anna Gralińska.
Opiekę nad organizacją będą sprawowały wybrane podczas głosowania panie Agnieszka Malinowska-Strzała i Ewelina Sajdak.
Wszystkim wybranym gratulacje złożył Pan Dyrektor, który podziękował również kończącemu kadencję Samorządowi.