Świetlica

 

Opieką świetlicową objęte są dzieci, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na przyjazd szkolnego autobusu . Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie aktywności twórczej.
Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizujemy:

  • gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne,
  • zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
  • zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
  • zajęcia dramowe (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy),
  • zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści,
  • zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku lub w sali gimnastycznej).

 

Świetlica  służy również pomocą w odrabianiu prac domowych.

 

Świetlica  czynna jest  w godzinach    7:00 –   8:00

                                                           11:30 – 16:00

 

Wychowawcy świetlicy:

Beata Bieniek

Aleksandra Kaflak

Lidia Korczak

Jolanta Płóciennik

Grażyna Wrońska