Świetlica » DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY

PASOWANIE NA SWIETLICZAKA
PASOWANIE NA SWIETLICZAKA

W świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na świetliczaka. Pierwszoklasiści utrwalili zasady obowiązujące w świetlicy, następnie każdy wyraził chęć bycia wzorowym świetliczakiem poprzez odciśnięcie palca zanurzonego w farbie. Dzieci świetnie bawiły się podczas muzycznych zabaw ruchowych, rozwiązując zagadki oraz rywalizując w quizie „Co wiem o naszej świetlicy i szkole?”. Złożyły również ślubowanie. Ukoronowaniem wydarzenia było wręczenie słodkich upominków i gratulacje.