Świetlica » REGULAMIN ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

 

 • Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i wyjście.
 • Nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia.
 • Nie oddalam się od grupy w czasie zajęć na placu zabaw i boisku szkolnym.
 • Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania.
 • Bawię się w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Szanuję innych, nie dokuczam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
 • Używam zwrotów grzecznościowych: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
 • Biorę aktywny udział w zajęciach świetlicowych.
 • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się jak najlepiej je wykonywać.
 • Nie przeszkadzam nauczycielowi w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
 • Dbam o porządek w sali, tornistry, książki, gry i zabawki odkładamy w wyznaczonym miejscu.
 • Szanuję cudzą i swoją własność
 • Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania się, jestem miły i uprzejmy dla nauczycieli i kolegów.

Wiem, że moje zachowanie zależy ode mnie !