Szkolne Koło PCK

SZKOLNE KOŁO PCK

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. 72 PUŁKU PIECHOTY „RADOM”

W KONOPNICY

Opiekun: mgr Jolanta Płóciennik

 

Szkolne Koło PCK realizuje zadania wynikające z planu pracy oraz okresowe wytyczne Oddziału Rejonowego PCK w Wieluniu. Jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności,i bezinteresowności.

 

Celem działalności jest:

  • Kształtowanie humanitarnej wrażliwości społecznej uczniów.
  • Wyrabianie postaw gotowości pomocy innym.
  • Rozwijanie kultury zdrowotnej
  • Wyrabianie nawyków przestrzegania higieny w życiu codziennym.