SZKOLNE KOŁO PCK

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

 „Pełni młodzieńczej energii i szalonych pomysłów chcemy zmieniać świat na lepszy, rozdawać innym nasz uśmiech i radość, nieść pomoc osobom cierpiącym i potrzebującym oraz poszerzać naszą wiedzę”.

 

Od kilkudziesięciu  lat w naszej szkole działa szkolne koło PCK. Zrzesza ono 33 uczniów szkoły podstawowej, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka. Obecnie działalność SK PCK wspierają Dyrektor Szkoły  Michał Janik,  Wicedyrektor Szkoły Julita Zgondek oraz Joanna Janik- opiekun wolontariatu.
Opiekunem koła jest p. Grażyna Wrońska.

 

Szkolne Koło PCK współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK w Wieluniu.

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Cele działalności Szkolnego Koła PCK:

 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej, umysłowej, żywienia i otoczenia,
 • promowanie zdrowego stylu życia bez używek i ryzykownych zachowań,
 • przeciwdziałanie nałogom: nikotynizmowi, narkomanii, alkoholizmowi,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o własne zdrowie
 • kształtowanie wrażliwości na los drugiego człowieka
 • nabywanie umiejętności niesienia pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia
 • propagowanie idei pracy woluntarystycznej
 • upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

Powyższe cele wynikają z założeń statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wytyczone w planie pracy zadania realizujemy poprzez:

 • organizowanie pogadanek, dyskusji na wybrane tematy o treści prozdrowotnej
 • projekcje filmów
 • eksponowanie materiałów propagandowych (plakatów, ulotek, haseł)
 • podejmowanie akcji o charakterze charytatywnym
 • organizowanie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • udział w programie „Dziel się Uśmiechem”
 • gazetki tematyczne.
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM

16 października obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Głodem. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat problemu głodu na świeci. Wolontariusze zbierali również dobrowolne datki na ten cel.

DZIEL SIĘ UŚMIECHEM


Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem". Nasza szkoła przystąpiła do udziału w kolejnej edycji programu „Dziel się uśmiechem”.

więcej