SZKOLNE KOŁO PCK

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

 „Pełni młodzieńczej energii i szalonych pomysłów chcemy zmieniać świat na lepszy, rozdawać innym nasz uśmiech i radość, nieść pomoc osobom cierpiącym i potrzebującym oraz poszerzać naszą wiedzę”.

 

Od kilkudziesięciu  lat w naszej szkole działa szkolne koło PCK. Zrzesza ono 33 uczniów szkoły podstawowej, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka. Obecnie działalność SK PCK wspierają Dyrektor Szkoły  Michał Janik,  Wicedyrektor Szkoły Julita Zgondek oraz Joanna Janik- opiekun wolontariatu.
Opiekunem koła jest p. Jolanta Płóciennik.

 

Szkolne Koło PCK współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK w Wieluniu.

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Cele działalności Szkolnego Koła PCK:

 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej, umysłowej, żywienia i otoczenia,
 • promowanie zdrowego stylu życia bez używek i ryzykownych zachowań,
 • przeciwdziałanie nałogom: nikotynizmowi, narkomanii, alkoholizmowi,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o własne zdrowie
 • kształtowanie wrażliwości na los drugiego człowieka
 • nabywanie umiejętności niesienia pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia
 • propagowanie idei pracy woluntarystycznej
 • upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

Powyższe cele wynikają z założeń statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wytyczone w planie pracy zadania realizujemy poprzez:

 • organizowanie pogadanek, dyskusji na wybrane tematy o treści prozdrowotnej
 • projekcje filmów
 • eksponowanie materiałów propagandowych (plakatów, ulotek, haseł)
 • podejmowanie akcji o charakterze charytatywnym
 • organizowanie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • udział w programie „Dziel się Uśmiechem”
 • gazetki tematyczne.
ZACZYNAMY DZIAŁAĆ!

Miło nam poinformaować, że w  tym roku szkolnym w miesiącu wrześniu i październiku zostały już podjęte następujące działania:

 • Wznowienie działalności koła PCK.
 • Spotkanie z uczniami, omówienie zasad bycia członkiem PCK.
 •  Nabór nowych członków, wybór Zarządu SK PCK .
 • Przedstawienie historii i głównych założeń Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2020/2021
 • Światowy Dzień Walki z Głodem - zorganizowanie kwesty „Pomoc dla biednych”
więcej
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM

16 października obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Głodem. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat problemu głodu na świeci. Wolontariusze zbierali również dobrowolne datki na ten cel.

POMAGAMY KUBIE


Szkolne Koło PCK, Samorząd Szkolny oraz Wolontariat stają na wysokości zadania i organizują pomoc dla naszego absolwenta – Kuby.
Kuba przez lata swej edukacji szkolnej wspierał koło PCK swoją pomocą, brał udział w kwestach ulicznych, wspierał działania Samorządu, był radosnym i dobrym kompanem. Dzisiaj to on potrzebuje naszej pomocy i wsparcia.
Ostatnie miesiące przyniosły Kubie ciężką chorobę, trudne i bolesne operacje, długi pobyt w szpitalu. Przeszedł ciężką operację usunięcia krwiaka śródmózgowego, oczekuje na kolejną . Konsekwencją choroby jest m.in. połowiczny niedowład lewostronny.
Kuba potrzebuje rehabilitacji i pieniędzy na dalsze leczenie oraz środki higieniczne.
Jego mama musiała zrezygnować z pracy, by móc zapewnić swojemu ukochanemu synowi ciągłą, konieczną opiekę. Utrzymanie rodziny, wysokie koszty leków, środków higienicznych, wszystko spoczywa na barkach taty Kuby. Ogromne wydatki przerastają możliwości finansowe rodziny. Niełatwy czas pandemii jeszcze bardziej komplikuje ich sytuację.
Od dnia 20 PAŹDZIERNIKA organizujemy w szkole zbiórkę pieniędzy dla Kuby, zbieranych przez wolontariuszy podczas przerw międzylekcyjnych. Puszki na dobrowolne datki finansowe znajdować się będą również w sklepach i organizacjach na terenie Konopnicy, które wyrażą zgodę na pomoc w zbiórce.
Zbieramy także nakrętki, których sprzedaż pomoże w sfinansowaniu rehabilitacji Kuby.
BĄDŹMY RAZEM! PO RAZ KOLEJNY POKAŻMY, ŻE POTRAFIMY!
 

DZIEL SIĘ UŚMIECHEM


Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem". Nasza szkoła przystąpiła do udziału w VIII edycji programu „Dziel się uśmiechem”. Akcja potrwa od 1 października do 30 kwietnia 2021 r. Udział w programie jest bezpłatny i adresowany do klas 1-3. 

więcej