Aktualności

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy i Szynkielowa rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, na który składały się pytania z dziedziny pożarnictwa oraz pierwszej pomocy medycznej. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali prze...dstawiciele OSP Konopnica i Rychłocice.
Laureaci turnieju:
I miejsce Julia Mielczarek, kl. V SP Konopnica
II miejsce Kuba Jagieniak, kl. V SP Konopnica
III miejsce Oliwia Madeja, kl. VI SP Konopnica
Uczennica Julia Mielczarek będzie reprezentować naszą szkołę na szczeblu powiatowym. Życzymy jej dalszych sukcesów w kolejnych etapach turnieju.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Wójta Gminy Konopnica, zaś słodki upominek przekazał dyrektor szkoły, pan Michał Janik.