Aktualności

gratulacje
gratulacje

Uczennica otrzymała z rąk dyrektora Voucher na organizowaną w tym roku szkolnym „Zieloną szkołę”. Dyrektor podkreślił ogromne zaangażowanie uczennicy w działalność na rzecz naszej szkoły, doskonałe wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w licznych konkursach, a także aktywne uczestnictwo w wolontariacie i samorządzie uczniowskim.