Aktualności

noc sów
noc sów

W piątek wieczorem 22 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Konopnicy odbyła się Noc Sów - wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom, w którym licznie uczestniczyli młodzi pasjonaci przyrody - uczniowie szkół podstawowych z Konopnicy i Rychłocic oraz gimnazjum. 
Spotkanie zorganizowane przez nauczyciela biologii p. Ilonę Budziak zaczęło się od prelekcji, przeprowadzonej przez pracowników oddziału Sieradzkich Parków Krajobrazowych, podczas której uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie gatunki tych ptaków żyją w Polsce i PKMWiW, czym żywią się sowy, czy wszystkie są aktywne tylko nocą oraz jak można chronić te niesamowite ptaki. Były również atrakcje, wśród nich analiza wypluwek - materiału badawczego, na podstawie którego określa się dietę ptaka i jej sezonowe zmiany, nauka rozpoznawania sowich odgłosów, konkurs wiedzy z nagrodami. Drugą część wydarzenia stanowiła nocna wycieczka. Na terenie naszego parku krajobrazowego mieliśmy  szansę usłyszeć m.in. puszczyka, uszatkę, płomykówkę i sóweczkę.
Noc Sów z pewnością przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o gatunkach występujących w Polsce, a także lepszego zrozumienia roli tych ptaków w środowisku.